Đang tải...

Code danh ngôn


Đặt đoạn mã bên dưới vào trang web của bạn để lấy về một danh ngôn ngẫu nhiên:

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">!window.jQuery && document.write('<script src="http:\/\/www.danhngon.info\/jquery-1.4.3.min.js"><\/script>');</script>
<script type="text/javascript" src="http://www.danhngon.info/DanhNgon-widget.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.danhngon.info/get/"></script>
<script type="text/javascript">
jQuery('.DanhNgon-Widget').vTicker({
speed: 1000,
pause: 5000,
showItems: 1, // 1 ... 5
animation: 'fade', // fade, slide
direction: 'down' // down, up
});
</script>

Bạn chỉnh dòng màu đỏ càng lớn tốc độ chạy càng chậm

Demo:
Chuyên mục:
Blog Minh Huy
Lưu ý: Khi đưa video youtube vào nhận xét chỉ cần gõ: [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=bVBJdMJVEa4]
Mọi người Liên hệ: tpm1512@yahoo.com
Kết nối: Facebook, Twitter

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 
Lên trên
Tắt Quảng Cáo [X]